Trombopenie betekenis

Een endoscoop gastrotomie het operatief openen van de maag gecompliceerde fractuur botbreuk waarbij een verbinding bestaat tussen het breukvlak van het bot en de buitenwereld gegeneraliseerd over het hele lichaam gelokaliseerd op én plaats gemaskeerde tumor tumor die niet wordt ontdekt doordat hij zich. glandula (klier) glans penis eikel, voorste deel van de penis glia steunweefsel in het cetnrale zenuwstelsel glioom tumor die uitgaat van glia glomerulonefritis ontsteking van de glomeruli glomerulus kluwen van capillairen in een nefron glossa; glossa, lingua tong glossitis ontsteking van de tong gluten bepaalde. De lever hepatitis leverontsteking hepatitis a hepatitis infectiosa, leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis-a-virus hepatitis b serumhepatitis, veroorzaakt door het hepatitus-b-virus hepatoxisch giftig voor de lever hereditair erfelijk hermorroïden aambeien, spataders rond de anus hernia uitstulping van weefsels of organen door een opening die daarvoor niet. Een familielid heterozygoot met ongelijke erfelijke eigenschappen hiatus oesophageus; hiatus oesophagus opening in het diafragma waardoor de oesophagus loopt homeostase evenwicht homozygoot met gelijke erfelijke eigenschappen hsv hoogselectieve vagotomie humerus opperarmbeen hydramnion aanwezigheid van te veel vruchtwater hydrocefalus vergroting van de liquorruimte hydronefrose lett. Waternier, verwijd nierbekken door een verhoogde druk in de nieren en urinewegen hydrops aanwezigheid van vocht in een gewricht; vochttoename in een bestaande holte hydrotherapie behandeling met water hymen maagdenvlies hyper- vermeerderd, verhoogd hyperchoom verhoogde kleurbaarheid hyperemesis overmatig braken hyperemie verhoogde doorbloeding hyperlordose overmatige lordose. I.v de hypothalamus hypoplasie wel aanleg van een orgaan, onvoldoende uitgroei hypoproteïnemie verlaagd eiwitgehalte in het bloed hypospadie congenitale aandoening weaarbij de urethra aan de ventrale zijde van de penis uitmondt. Aan het uiteinde hypothalamus deel van de tussenhersenen met aan de onderkant de hypofyse; een deel van de hersenen dat hormonen afscheidt; deel van diencephalon hypotoon verlaagde spierspanning hypoxie tekort aan zuurstof; zuurstoftekort; verminderd gehalte aan zuurstof hysterectomie; uterusextirpatie operatieve verwijdering van de uterus hysterosalpingografie.

trombopenie betekenis
Het immuunsysteem - kpn

e causa ignotia ( door onbekende oorzaak e causa ignota door onbekende oorzaak e/ai enkel-armindex echo-encefalografie echografisch onderzoek v/d hersenen echografie beeldvorming. Ultrageluidsgolven; techniek waarbij men door het meten van reflectie van geluidsgolven tweedimensionale beelden maakt van het menselijk lichaam eclampsie ernstiger vorm van preëclampsie mogelijk met convulsies ectomie het uitsnijden van ectopia testis testikels liggen op een andere plaats dan normaal, maar zijn palpabel in het. Uitgekoze; hier wordt bedoeld. Een operatie: van tevoren geselecteerd geval elektrocardiogram de registratie vn de elektrische activiteit van het hart; de registratie van de elektrische activiteit van het hart elektrotherapie behandeling met elektrische stromen elliptocytose aandoening waarbij de erytrocyten een ellipsvorm krijgen embolectomie het operatief verwijderen van een embolus. De darmen en de lever enterokèle uitpuiling van het peritoneum in de vagina enucleatio uitpellen van bijvoorbeeld een myoom uit de uterus enuresis nocturna nachtelijk bedwateren eosinofiel lett. Stof die (meestal rood) aankleurt met eosine en andere zure kleurstoffen ep evoked potentials, onderzoek waarbij stimuli worden toegediend en vervolgens de elektrische respons in het zenuwstelsel wordt gemeten epicard dubbelbladig vlies aan de buitenkant van het hart epidemie snelle toename van het aantal ziektegevallen. De endoscoop erosie oppervlakkige beschadiging van weefsel erythopoëtine hormoon uit de nieren dat de bloedaanmaak bevordert erytrocyt rode bloedcel erytropoëtine hormoon dat wordt gevormd in de nieren en dat een stimulerende invloed heeft op de vorming van erytrocyten in het beenmerg etiologie leer van. Witte bloedcellen die bacteriën 'opeten falangen vinger- of teenkootjes falanx vinger-of teenkootje farmacie de bereiding van geneesmiddelen farmacotherapie de behandeling met geneesmiddelen farynx keelholte fasciculatie onwillekeurige contractie van kleine spierbundels fataal noodlottig femur dijbeen fenotype uiterlijke kenmerken ferriprieve anemie ijzergebreksanemie ferritine een eiwit-ijzercomplex dat. B.t een focus focus centrum haard van een ziekteproces foetor ex ore riekende adem foetus vrucht ouder dan 3 maanden foliumzuur een onderdeel van vitamine B6 dat noodzakelijk is voor de vormen van erytrocyten follikel blaasje forceps verlostang forcipaal. De forceps fornix bovenste deel van de vagina fractuur botbreuk frontaal (in een vlak) evenwijdig aan het voorhoofd functio laesa gestoorde functie fundoscopie inspecteren van het netvlies van het oog met een oogspiegel fundus bovenste deel van de maag bestrijden fysiologie de wetenschap die het functioneren. Radioactieve stoffen ganglion verzameling zenuwcellen gangreen afsterving an een afzonderlijk deel van het levend organisme (koudvuur) gaster maag gastrectomie operatie waarbij de maag wordt verwijderd; operatieve verwijdering van de maag gastritis ontsteking van de maagwand gastroduodenostomie operatie waarbij herstel van de darmverbinding plaatsvind door het.

trombopenie betekenis

Afkortingen en woorden uit


De cellen centraal in het midden van het lichaam cerebraal. Het cerebrum cerebrum de grote hersenen cervicaal met betrekking tot de hals cervix; cervix uteri baarmoederhals cervixcarcinoom; endometriumcarcinoom baarmoederhalskanker CF; mucoviscidose; taaislijmziekte cystische fibrose chemisch scheikundig chemotaxis aantrekking tussen de levende organismen en chemische stoffen chirurg arts die operaties verricht cholangiografie röntgencontrastonderzoek van de galwegen;. Een endoscoop colonresectie gehele of gedeeltelijk operatieve verwijdering van het colon; gehele of gedeeltelijke operatieve verwijdering van het colon; het operatief verwijderen van een deel van het colon coloscopie inspectie van het inwendige van het colon colposcoop apparaat waarmee men de vagina en de cervix. B.v een colposcoop columna vertebrlais; spina wervelkolom coma toestand van diepe bewusteloosheid coma hepaticum diepe bewusteloosheid op basis van leverfalen comminutieve fractuur botbreuk waarbij meer fractuurdelen aanwezig zijn commotio cerebri hersenschudding, zonder aanwijsbare pathologische gevolgen complicatie verwikkeling compressie samendrukking comprimeren samendrukken conceptie bevruchting conform overeenkomstig. De vorming van raak slijm cystitis blaasontsteking; ontsteking van de blaas cystografie röntgencontrastonderzoek van de urineblaas cystogram röntgencontrastonderzoek van de blaas cystokèle uitpuiling van de blaas in de vagina cystometrie diagnostisch onderzoek waarbij bepaald wordt of er contracties zijn in de blaaswand cystoscopie endoscopisch onderzoek. Een scoop decompensatio cordis hartfalen defecatie stoelgang défense musculaire spierspasme van de buikwand dat optreedt bij peritoneale prikkeling deficiëntie tekort; tekort aan bepaalde stoffen deformatie; malformatie misvorming degeneratie ontaarding of achteruitgang with in ontwikkelingstoestand; verval dehydratie; dehydrering uitdroging demyelinisatie verlies van myeline om de zenuwweefsels dendriet. Pronatie en supinatie kan niet snel worden uitgevoerd. Past bij een aandoening van het cerebellum dysenterie infectie van de dikke darm; infectie van de darmen dysfagie slikmoeilijkheden dysfunctie onvoldoende of niet functioneren dysgerminoom; teratoom geslachtsceltumor dysmatuur toestand van het kind waarbij het geboortegewicht te laag is voor de zwangerschapsduur connect dysmenorroe pijnlijke menstruaties dyspareunie.


Tests for Esophageal Cancer


Meer is bekend over de inflammatoire ketenreactie die daarna op gang komt. 2 in veruit de meeste gevallen hebben patiënten met een jichtartritis een verhoogd urinezuurgehalte in het bloed (hyperuricemie). De meeste mensen met hyperuricemie krijgen echter nooit een klinische jichtartritis. Verhoogde urinezuurgehaltes komen onder verschillende fysiologische en pathologische condities voor op basis van een veranderende balans van de productie en uitscheiding. 3 bij meer dan 90 van de patiënten manifesteert een jichtartritis zich als een acute monoartritis met klassieke ontstekingssymptomen. Bij 50 tot 70 van de patiënten gaat het om een ontsteking van het basisgewricht van de grote teen ( podagra ). Minder frequent (5 tot 10) uit de ziekte zich door de vorming van extra-articulaire kristaldepots, meestal onderhuids (tophi). Voorkeurslokaties voor tophi zijn de vingers en tenen, de oorschelp, de ulnaire zijde van de onderarm of achillespees en in en rond de bursae olecrani of prepatellaris.

trombopenie betekenis
Multiple Endocrine neoplasia type

Een veel minder frequent voorkomende verwekker is de gonokok (. De gedissemineerde gonokokkeninfectie komt vooral voor bij jongvolwassenen en gaat meestal voor samen met tenosynovitis en dermatitis. Deze artritis heeft bij een adequate behandeling een relatief gunstig beloop rechts zonder blijvende gewrichtsschade. Jichtartritis, een jichtartritis is een inflammatoire, steriele gewrichtsaandoening die vaak recidiveert en een uiting is van een systemische metabole aandoening. Jichtartritis maakt deel uit van de kristalartropathieën. Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen die het gevolg zijn van intra-articulaire vorming en neerslag van kristallen.

Bij een jichtartritis zijn dit urinezuurkristallen. Andere kristalartropathieën leveren soms een vergelijkbaar artritisbeeld. De is daarvan de frequentst voorkomende vorm. Het microscopisch aantonen van urinezuurkristallen in gewrichtsvloeistof die door gewrichtspunctie geaspireerd is, geldt als gouden standaard voor de diagnose jichtartritis. In de praktijk krijgt het beleid bij een jichtartritis meestal vorm door het stellen van een waarschijnlijkheidsdiagnose op basis van verschillende kenmerken. Hoe en waarom de urinezuurkristallen in bepaalde gewrichten terechtkomen, is grotendeels onbekend.

Tinea, versicolor causes, Treatment signs - medicineNet


Bij reumatologen zijn jaarlijks ongeveer.000 unieke reumatoïde artritispatiënten bekend ( ). De man-vrouwverhouding voor reumatoïde artritis is leeftijdsafhankelijk. Tot 45 jaar is deze verhouding ongeveer 1:3, daarna neemt het verschil. 1 pathofysiologie, etiologie, beloop en prognose, nhg samenvattingskaart. Bacteriële artritis, bij een bacteriële artritis wordt er een micro-organisme uit de synoviale vloeistof gekweekt.


Het micro-organisme bereikt het gewricht via de bloedbaan of per continuitatem (bijvoorbeeld bij heelkundige ingrepen). Het gaat bijna altijd om een monoartritis (artritis van én gewricht) met klassieke ontstekingskenmerken. Veel patiënten krijgen enige uren voordat de gewrichtssymptomen beginnen prodromale verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen, misselijkheid en algemene malaise. De, staphylococcus aureus is de meest frequente bacteriële verwekker. Zon bacteriële artritis kan zeer ongunstig verlopen. Vaak is er sprake van blijvende gewrichtsschade en deze vorm van artritis kan zelfs tot sterfte leiden.

Nonmalignant Cervical Disorders

Epidemiologie, nhg samenvattingskaart, alleen voor jichtartritis en reumatoïde artritis bestaan icpc-codes. Voor andere vormen van voelt artritis zijn geen gegevens beschikbaar over het voorkomen in de huisartsenpraktijk. De prevalentie van jichtartritis (T92) is ongeveer patiëntjaren (mannen, vrouwen ). De incidentie is 2,8 nieuwe jicht-episodes per 1000 patiëntjaren (mannen 3 vrouwen. Het voorkomen van jichtartritis neemt toe met de leeftijd. De prevalentie van reumatoïde artritis/verwante aandoeningen (L88) is circa patiëntjaren (mannen, vrouwen ). De incidentie is patiëntjaren (mannen 0, en vrouwen. Deze getallen omvatten niet alleen het voorkomen van reumatoïde artritis (L88.01 maar bijvoorbeeld ook van de ziekte van Bechterew (L88.02). Bovendien coderen huisartsen vanwege ostade de toevoeging verwante aandoeningen waarschijnlijk ook voorbijgaande artritiden onder de hoofdcode L88.

trombopenie betekenis
Kruisbandoperatie - dierenkliniek bornego heerenveen

Ringworm of the body (Tinea corporis) - healthline

Bij een vermoeden van reumatoïde artritis is snelle verwijzing naar de reumatoloog geïndiceerd, omdat een vroegtijdige behandeling met dmards belangrijk. De nhg-standaard Artritis geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassen patiënten met inflammatoire gewrichtsaandoeningen van én of meerdere perifere gewrichten. Speciale aandacht gaat uit naar jichtartritis, reactieve artritis en ongedifferentieerde artritis. Hiervoor is gekozen omdat deze artritiden het meeste voorkomen. Daarnaast besteden we reuma uitgebreid aandacht aan bacteriële en reumatoïde artritis. Bij deze twee vormen is een juiste diagnose erg belangrijk, omdat die consequenties heeft voor de prognose en het beleid. Ten slotte komen ook artritis bij bekende artrose ( flaring ) en bij lymeziekte aan de orde, en besteden we aandacht aan perifere artritiden bij de ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoëtica psoriasis en inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn/colitis ulcerosa). In deze standaard beschrijven we de basisbehandeling van artritiden en de verwijstermijn bij bacteriële artritis, reumatoïde artritis en langdurige of therapieresistente andere artritiden. Ook voor de huisarts relevante aspecten van het gebruik van dmards, voorgeschreven door de reumatoloog, komen aan bod.


Nhg-standaard Artritis (eerste herziening belangrijkste wijzigingen, een diagnostische beslisregel maakt deel uit van de standaard. Deze beslisregel dient als hulpmiddel om de waarschijnlijkheid van de diagnose jichtartritis getalsmatig in te schatten. De standaard bevat behandelingsadviezen voor aanvallen van jichtartritis gedurende de instelfase tadalafil van urinezuurverlagende therapie. Er is meer aandacht voor de differentiële diagnoses artritis bij artrose ( flaring psoriasis, inflammatoire darmziekten, spondyloartritis en lymeziekte. Maak bij patiënten met gewrichtsklachten op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek onderscheid tussen artritis en andere oorzaken van gewrichtsklachten. Een (vermoeden van) bacteriële artritis is een reden voor een spoedverwijzing. De basisbehandeling van pijn en ontsteking bij alle niet-bacteriële artritiden bestaat uit nsaids; bij jichtartritis zijn orale corticosteroïden even effectief.

Hemifacial Spasm: Symptoms, Treatments, and causes

Een kijkinstrument artrose degeneratieve aandoening van de gewrichten asat aspartaataminotransferase (leverenzym aspartaataminotransferase, een fan leverenzym ascendens opstijgend ascites eiwitrijk vocht in de buikholte; vrij vocht in de buikholte; eiwitrijkvocht in de buikholte aspergillose een schimmelinfectie van de longen met iAspergillus/i aspiratiepneumonie verslikpneumonie aspireren opzuigen astheen dun. Cholesterol en klak in de wand neerslaan; aandoening van de arteriën waarbij. Cholesterol en kalk in de wand neerslaan athetose continu onwillekeurige, langzaam wringende bewegingen van de handen als gevolg van een laesie in het extrapiramidale systeem atrioventriculaire knoop, av-knoop plek tussen atrium en ventrikel waar de prikkels voor de hartcontractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar. Ingebracht balonnetje een vernauwing in een vat kan worden opgeheven ballotteren beweging die men voelt indeien een hard voorwerp of lichaamsdeel (hoofd v/h kind in de baarmoeder) heen en weer wordt bewogen in een ruimte gevuld met vloeistof (vruchtwaterholte) basisch alkalisch basofiel een stof die. De galwegen en de tractus digestivus bilirubine galkleurstof; afbraakproduct van hemoglobine; galkleurstof, in de lever gevormd uit hemoglobine biopt stukje levend weefsel bloedingstijd tijd gedurende welke de bloeding uit een prikwondje niet tot staan kan worden gebracht borborygmi versterkte peristaltische geluiden borborygmus luid borrelend geluid. Een scoop bronchus; trachea luchtpijp bse bezinkingssnelheid van rode bloedcellen; bezinkingssnelheid van de erytrocyten btc basaletemperatuurcurve bulbair betreffende het verlengde merg bursa slijmberus bypass vaatomlegging, een kunstmatige manier om een vaatvernauwing te overbruggen caecum blinde darm callus eerste botaanmaak bij een fractuur calor warmte candida. cartilago (kraakbeen) cartilago kraakbeen cascade lett. Hier gebruikt in de betekenis van elkaar in gang zettende processen cauda equina paardenstaart; bundel zenuwen in het onderste gedeelte van het ruggenmergkanaal caudaal in de richting van het voeteneinde; aan de kant van het lichaamseinde caudografie röntgencontrastonderzoek van het onderste deel van het ruggenmerg;.


voorziet; de arterie die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet. Coronaria kransslagaderen abces afgekapselde hoeveelheid pus abdominaal met betrekking tot het abdomen abductie standsafwijking van de middenlijn waarbij het desbetreffende lichaamsdeel van de middenlijn is afgedraaid; zijwaartse beweging van de middellijn af abortus zwangerschap die eindigt voor de zestiende week abortus arte provocatus abortus die. Adh antidiuretisch hormoon, bevordert de terugresorptie van water in het nefron, gerproduceerd door hypothalamus adhesie. Verkleving; verkleving van weefsel, meestal door bindweefselstrengen adipeus dik adnex tuba plus bijbehorend ovarium aëroob in de aanwezigheid van zuurstof afasie stoornis in de spraak als gevolg van een stoornis in de hersencentra afferent aanvoerend aften kleine pijnlijke erosies in het mondslijmvlies agglutineren samenklonteren van. Alle antistoffen zijn eiwitten die immunoglobulinen worden genoemd antilichaam, antistof, immunoglobuline eiwit dat wordt gemaakt door cellen van het afweersysteem specifiek gericht tegen én antigeen antistof; immunoglobuline antilichaam antrum middelste deel van de maag anulus fibrosus bindweefselring in de tussenwervelschijf anurie geen productie van urine. articulatio (gewricht) arteria pulmonalis longslagader arterie slagader arteriën slagaders arteriitis ontsteking van een arterie arteriografie röntgencontrastonderzoek van de arteriën articulatio gewricht artritis ontsteking van een gewricht artrodese (operatieve) verstijving van een gewricht artrografie röntgencontrastonderzoek van een gewricht artrogram röntgencontrastopname van een gewricht met contrastvloeistof artroplastiek. Soms betekent dit dat dan een nieuw gewricht wordt ingebracht artroscopie inspectie van het inwendige van een gewricht; onderzoek van een gewricht.
Trombopenie betekenis
Rated 4/5 based on 524 reviewsRecensies voor het bericht trombopenie betekenis

  1. Vimym hij schrijft:

    Is that betekenis is understanding; meaning; content while irreducible is (mathematics) such a polynomial. Hier vind je uitgebreide informatie over meer dan 100.000 namen, zoals de betekenis, herkomst of populariteit van je eigen voornaam.

  2. Akybajoh hij schrijft:

    Definitie trombopenie - afla ce inseamna trombopenie si toate sensurile acestui cuvant din dictionarul explicativ al limbii romane -. (m.) Uitspraak: bətekənɪs Verbuigingen: betekenis sen (meerv.) 1) wat je met iets bedoelt, de inhoud voorbeelden: de betekenis van een woord of een uitdrukking. As nouns the difference between betekenis and irreducible.

  3. Tosyky hij schrijft:

    Met een simpele zoekopdracht in het online woordenboek van zoek je in honderden Nederlandstalige woordenlijsten naar verschillende betekenissen en definities. Op betekenis namen vindt u een compleet overzicht van alle namen en hun betekenis, statistieken, varianten en zoek resultaten. Purpura trombocitopenica autoimuna la copil. Home » neuropathie betekenis, symptomen behandeling.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: